MGR. MARTA VENTRUBOVÁ

Mám dvacetiletou zkušenost práce s dětmi, dospívajícími i dospělými.

Pracovala jsem jako speciální pedagog, studovala jsem i psychologii a management, vše na Karlově univerzitě v Praze.

Stala jsem se Master Praktikantem NLP certifikovaným od americké AUNLP a Breadon, s.r.o. a jsem školena v ericksonovské hypnóze.

Hledám optimální a efektivní přístup ke každému z vás.

Možná jste přesvědčeni o tom, že příčinou Vašich potíží jsou lidé a dění kolem Vás. Možná máte pocit, že Vám v úspěchu brání vnější okolnosti. Možná se Vám hlavou honí nepříjemné myšlenky.

Ve chvíli, kdy si dovolíte připustit, že možná skutečnost není taková, jak si myslíte, že možná to, jak uvažujete, vytváří Vaši skutečnost. V té chvíli jste udělali první a zásadní krok.

Pomáhám svým klientům, dětem i dospělým, na jedné straně získat vyšší sebevědomí, lépe komunikovat a zlepšit vztahy se svým okolím, zvládat různé životní situace, na druhé straně jim pomáhám zbavit se různých strachů, fobií, ale i zlozvyků, jako například kouření, přejídání se apod.

Díky mým dlouholetým zkušenostem z oblasti učení dokážu efektivně pomáhat dětem a studentům se zvládáním stresu a strachu (nejen) ze zkoušek , s metodami efektivního učení aby dokázali využít v maximální míře svůj potenciál.


Kontakt

Tel.: 776 660 410

Email: m_ventrubova@volny.cz, marta@nlp-czech.cz

www.koucnlp.cz